Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015 (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 15- 2023. 05. 25

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015 (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.15.

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdése b) pontjában és a 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a szociális ellátások helyi szabályairól a következőket rendeli el:

1. § A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2015-03-01-tól című 5/2015 (III.1.) önkormányzati rendelet 1. függeléke az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Hatályát veszti a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelet.

3. § Hatályát veszti a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

Gerő Attila polgármester

Balogh Györgyi jegyző

1. melléklet a 23/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

1. A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2015-03-01-tól című 5/2015 (III.1.) önkormányzati rendelet 1. függelékében foglalt táblázat „Felnőtt étkeztetés (felnőtt részére egyszeri meleg főétkezés (ebéd)) (Ft/adag)” sora, „Szociális étkeztetés (felnőtt részére egyszeri meleg főétkezés (ebéd)) (Ft/adag)” sora, „Zóna ebéd (csak második) (Ft/adag)” sora és „Kiszállítás költsége (Ft/alkalom)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Felnőtt étkeztetés (felnőtt részére egyszeri meleg főétkezés (ebéd)) (Ft/adag)

1140, -Ft + ÁFA

Felnőtt étkeztetés (hó minden napján)

1063, - Ft + ÁFA

Szociális étkeztetés (felnőtt részére egyszeri meleg főétkezés (ebéd)) (Ft/adag)

787, - Ft + ÁFA

Zóna ebéd (csak második) (Ft/adag) (felnőtt bruttó étkezési díj 70%-a)

800, - Ft + ÁFA

2. A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2015-03-01-tól című 5/2015 (III.1.) önkormányzati rendelet 1. függelékében foglalt táblázat a következő „Kiszállítás költsége (Ft/alkalom)” sorral egészül ki:

Kiszállítás költsége (Ft/alkalom)

50, - Ft + ÁFA