Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01- 2023. 01. 14

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.01.

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdése b) pontjában és a 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a szociális ellátások helyi szabályairól a következőket rendeli el:

1. § A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2015-03-01-tól című 5/2015 (III.1.) önkormányzati rendelet 1. függeléke helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Hatályát veszti a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. ( III.1.) szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2016 (IX.28.) önkormányzati rendelet.

3. § Hatályát veszti a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2019 (XII.11.) önkormányzati rendelet.

4. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. függelék
Étkezési térítési díjak:

Szolgáltatás megnevezése

Intézményi térítési díj

Felnőtt étkeztetés (felnőtt részére egyszeri meleg főétkezés (ebéd)) (Ft/adag)

890,4+ÁFA

Szociális étkeztetés (felnőtt részére egyszeri meleg főétkezés (ebéd)) (Ft/adag)

582,4+ÁFA

Zóna ebéd (csak második) (Ft/adag)

532+ÁFA

Kiszállítás költsége (Ft/alkalom)

50+ÁFA