Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjakról szóló 15/2000. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 02- 2022. 08. 01

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjakról szóló 15/2000. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.08.02.

Sióagárd Község Képviselő-testülete az Önkormányzat konyhájában alkalmazandó térítési díjakról - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. §-a (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján az étkezési térítési díjakról a következő rendeletet alkotja:

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba, és 2022. augusztus 2-án hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.