Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjakról szóló 15/2000. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 01- 2022. 08. 01

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjakról szóló 15/2000. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.08.01.

Sióagárd Község Képviselő-testülete az Önkormányzat konyhájában alkalmazandó térítési díjakról - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. §-a (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján az étkezési térítési díjakról a következő rendeletet alkotja:

1. § Az étkezési térítési díjakról - módosításokkal egységes szerkezetben - című 15/2000. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Sióagárdi Óvoda intézmény bölcsődéjében alkalmazandó étkezési térítési díjak – az általános forgalmi adó nélkül – a következők:

a) tízórai: 132,- Ft

b) ebéd: 192,- Ft

c) uzsonna: 130,- Ft. Bölcsődei ellátás: 454,- Ft/fő/nap.”

2. § Az étkezési térítési díjakról - módosításokkal egységes szerkezetben - című 15/2000. (IX. 1.) önkormányzati rendelet

a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában a „65” szövegrész helyébe a „127” szöveg,

b) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „210” szövegrész helyébe a „232” szöveg,

c) 1. § (1) bekezdés c) pontjában a „65” szövegrész helyébe a „108” szöveg és a „340” szövegrész helyébe a „467” szöveg,

d) 1. § (2) bekezdés a) pontjában a „65” szövegrész helyébe a „129” szöveg,

e) 1. § (2) bekezdés b) pontjában a „240” szövegrész helyébe a „284” szöveg,

f) 1. § (2) bekezdés c) pontjában a „65” szövegrész helyébe a „92” szöveg és a „370” szövegrész helyébe az „505” szöveg,

g) 1. § (3) bekezdésében az „545” szövegrész helyébe a „794” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba, és 2022. augusztus 2-án hatályát veszti.