Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása

a tanyagondnoki szolgálatról

Hatályos: 2022. 04. 20
a tanyagondnoki szolgálatról
Általános indokolás
Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2022.(IV.19.) önkormányzati rendeletéhez, mely a tanyagondnoki szolgálattal kapcsolatos részletes feladatok szabályozásáról szól.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:
A rendelet meghozatalára a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva kerül sor.
A rendelet a tanyagondnoki szolgálatot szabályozza.
Részletes indokolás
Az 1–7. §-hoz
1. §-hoz: A Rendelet1. § -a a rendelet célját szabályozza.
2. §-hoz: A Rendelet 2. § -a a rendelet területi, személyi hatályát tartalmazza.
3. §-hoz: A Rendelet3. § - a tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó alapfeladatokat és kiegészítő feladatokat sorolja fel.
4. §-hoz: A Rendelet 4. § - a tanyagondnoki szolgálat igénybevételi rendszerét tartalmazza.
5. §-hoz: A Rendelet 5. § - a . a rendelet rögzíti a tanyagondnok feletti munkáltatói jogkör gyakorlására vonatkozó szabályokat.
6. §-hoz: A Rendelt 6. § - a a tanyagondnoki szolgálat ellátásának főbb jellemzőit rögzíti, a munkarend, munkaidő és a helyettesítés tekintetében.
7. §-hoz: Rendelet 7. § - a rendelet hatálybalépését rögzíti.