Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (IX.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 09. 27- 2018. 09. 27

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.


  1. §


(1) Diósberény Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul.

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összesített költségvetésének főösszegét 173.672.446 Ft-ban hagyja jóvá.”

(2) Az Ör. 1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(3) Az Ör. 2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

(4) Az Ör. 3. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

(5) Az Ör. 4. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.


  1. §


Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.                      Tillmann András László                                                 Kis-Fehér Katalin

                               polgármester                                                                    jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. szeptember 26.
                                                                                                                Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                          jegyző