Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 01- 2023. 04. 01

Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.04.01.

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, a 16. §-ában, a 40. § (3) bekezdésében és a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez3

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. április 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.