Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 05 - 2022. 04. 05

Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.04.05.

Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített költségvetésének főösszegét 92.393.833 Ft összegben hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 1-4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1-4. melléklet