Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (V.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 23

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:   


1. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi beszámolóját

107 238 594 Ft teljesített bevétellel,

51 905 969 Ft teljesített kiadással

fogadja el.


2. §


(1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:


 a)  44 669 434 Ft működési bevétel, ezen belül


                                   36 560 359 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 937 684 Ft közhatalmi bevételek

3 996 177 Ft működési bevételek

                                         175 214 Ft működési célú átvett pénzeszközök

         

 b)    7 647 047 Ft felhalmozási bevétel, ezen belül


                                       5 216 671 Ft felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

2 400 376 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszköz

     30 000 Ft felhalmozási bevétellel


 c)  54 922 113 Ft finanszírozási bevétel


(2) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) 35 981 477 Ft működési kiadás, ezen belül


13 475 473 Ft személyi juttatás

                                         2 493 067 Ft munkaadókat terhelő járulékok

14 451 991 Ft dologi kiadás

  4 011 500 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

  1 549 446 Ft egyéb működési célú kiadás


b) 15 118 814 Ft felhalmozási célú kiadás, ezen belül


                                       4 903 231 Ft beruházási kiadás

                                         9 866 611 Ft felújítási kiadás

                                            348 972 Ft   egyéb felhalmozási célú kiadások


c) 805 678 Ft finanszírozási kiadás.


3. §


A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások forrásonkénti, jogcímenkénti megosztását önkormányzati szinten, a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, az eredmény kimutatást és a mérleget a rendelet 1-11. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint.

1. melléklet Önkormányzati bevételek

2. melléklet Önkormányzati kiadások

3. melléklet Foglalkoztatottak létszáma

4. melléklet Beruházások és felújítások

5. melléklet Szociális jellegű kiadások

6. melléklet Támogatások, kölcsönök nyújtása

7. melléklet Támogatások, kölcsönök bevételei

8. melléklet Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

9. melléklet Pénzmaradvány kimutatás

10. melléklet Eredmény kimutatás

11. melléklet Mérleg


4. §


A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba                          Zolnai Attila                                                                                   dr. Balás Endre

                        polgármester                                                                                            jegyző


Kihirdetve: Egyházashetye, 2019. május 22.           

                                                                                                                                dr. Balás Endre

                                                                                                                                       jegyző

Mellékletek