Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete

a gyermekek védelméről szóló 9/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01- 2022. 09. 02

Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete

a gyermekek védelméről szóló 9/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.01.

Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában, 151. § (2f) bekezdésben és 151. § (4a) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 8. pontjában szabályozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A gyermekek védelméről szóló 9/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. A gyermekek védelméről szóló 9/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 2–6. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A

B

C

D)

2

reggeli

100,-

-

-

3

tízórai

55,-

130,-

165,-

4

ebéd

380,-

440,-

505,-

5

uzsonna

100,-

130,-

165,-

6

összesen

635,-

700,-

835,-