Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 03- 2022. 12. 04

Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.03.

Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, és az 5. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Vas Megyei és Szombathelyi Városi Szervezete véleményének kikérésével a következőket rendeli el:”

2. § A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A sírhelyek méretei:)

„a) gyermek sírhely hossza 1,5 m, szélessége 0,6 m,
b) egyes sírhely hossza 2,3 m, szélessége 0,9 m,
c) kettős sírhely hossza 2,3 m, szélessége 1,9 m,
d) urnasírhely hossza 0,8 m, szélessége 0,6 m.”

3. § A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet

5. § A közösségi együttélés alapvető helyi szabályairól szóló 7/2014. (VIII. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki)

„26. a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 8. § (6) bekezdésében foglalt valamely tilalmat megszegi;”

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 15/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

1. A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

1

A

B

2

Gyermek sírhely

500,- Ft

3

Egyes sírhely

1.500,- Ft

4

Kettős sírhely

3.000,- Ft

5

Urnasírhely

1.000,- Ft

6

Urnafülke (egyes)

5.000,- Ft

7

Sírbolt

180.000,- Ft

2. A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.”