Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 01- 2020. 07. 01

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló

1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosításárólSorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában

meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:


1. §    Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei előirányzatát 210.295.712,- Ft-ban,

aa) működési bevételi előirányzatát 79.342.751,- Ft-ban,

ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 130.952.961,- Ft-ban,

b) költségvetési kiadásai előirányzatát 250.251.565,- Ft-ban,

ba) működési kiadási előirányzatát 241.322.651,- Ft-ban,

bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 8.928.914,- Ft-ban,

c) a bevételek és kiadások főösszegét 253.087.145,- Ft-ban

ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét -161.979.900,- Ft-ban,

cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások 122.024.047,- Ft-ban,

állapítja meg.”


2.§      A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. §     A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. §     A Kr. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. §     A Kr. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

6. §     A Kr. 9. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

7. §     A Kr. 11. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

8. §     A Kr. 12. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

9. §     A Kr. 13. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

10. §   A Kr. 14. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

11.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


    


Erős Zoltán

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. június 30. napján kihirdetésre került.

                                                                                                    


                                                                                Dr. Varga Krisztina

                                                                                 jegyző