Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete

Sorkifalud Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 07. 01

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Sorkifalud Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásárólSorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában

meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:


1. §       A rendelet hatálya kiterjed Sorkifalud Község Önkormányzatára.  


2. §       Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi zárszámadását 253.087.145,- Ft bevétellel, 88.386.095,- Ft kiadással állapítja meg.


3. §       A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

a) az önkormányzat egységes rovatrendszerét a rendelet 1. melléklete;

b) befolyt bevételeket a rendelet 2. melléklete;

c) a bevételeket jogcímenkénti bontásban a rendelet 3. melléklete;

d) a teljesített kiadások alakulását a rendelet 4. melléklete;

e) a kiadások feladatonkénti bontását a rendelet 5. melléklete;

f) az önkormányzat felhalmozási kiadásait, beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a rendelet 6. melléklet;

g) az önkormányzat és intézménye engedélyezett létszámkeretét a rendelet 7. melléklete;

h) az önkormányzat költségvetési tartalékát a rendelet 8. melléklete;

i) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 9. melléklete;

j) az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje bemutatását k) a rendelet 10. melléklete;

l) a finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a rendelet 11. melléklete;

m) önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a rendelet 12. melléklete tartalmazza;

n) az önkormányzat 2019. évi működési célú pénzeszközátadását, bevételét, lakossági támogatását a rendelet 13. melléklete;

o) az önkormányzat helyi adóbevételeinek és közhatalmi bevételeinek részletezését a rendelet 14. melléklete;

p) az önkormányzat vagyonának kimutatását a rendelet 15. melléklete;

q) az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a rendelet 16. melléklete;

r) az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 17. melléklete;

s) az önkormányzat irányítószervi támogatását a 18. melléklete

tartalmazza.


4. §       Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Erős Zoltán

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2020. június 30. napján.Dr. Varga Krisztina

jegyző