Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 19/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 15- 2022. 09. 15

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 19/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.15.

Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. és 11. pontjában, az 5. § (1) és (2) bekezdés a), b) és c) pontjában, 11. § (16) bekezdésében, 13.§ (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés j) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§ szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 19/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 19/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 19/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Forgalomképtelen törzsvagyon

A

B

C

D

E

Helyrajzi szám

Megnevezés

Utca, házszám

Terület (m2)

Tulajdoni hányad%

1.

/ / /

Vízhálózat

NÉVTELEN

100

2.

7/ / /

Közút

NÉVTELEN

1507

100

3.

28/ 1/ /

Közterület

PETŐFI

7902

100

4.

28/ 3/ /

Közterület

PETŐFI

324

100

5.

42/ / /

Közút

NÉVTELEN

481

100

6.

57/ / /

árok

NÉVTELEN

712

100

7.

77/ / /

Közterület

Dózsa György utca

5740

100

8.

108/ / /

Közterület

József Attila utca

4631

100

9.

109/ 1/ /

Temető

Vasút utca

1504

100

10.

117/ / /

Közterület

Sur vezér utca

1445

100

11.

142/ / /

Közterület

BEM

2428

100

12.

145/ 1/ /

Közterület

Vasút utca

7399

100

13.

151/ 1/ /

Közpark

NÉVTELEN

301

100

14.

151/ 2/ /

Közterület

PETŐFI

6601

100

15.

164/ 1/ /

Járda

Vasút utca

496

100

16.

181/ / /

Közút

NÉVTELEN

605

100

17.

182/ 8/ /

Közút

NÉVTELEN

1045

100

18.

182/ 9/ /

árok

NÉVTELEN

181

100

19.

210/ / /

Közterület

Sport utca

2525

100

20.

224/ / /

Közút

NÉVTELEN

812

100

21.

225/ / /

árok

NÉVTELEN

665

100

22.

226/ / /

Közút

NÉVTELEN

201

100

23.

227/ / /

árok

NÉVTELEN

270

100

24.

228/ / /

Közút

NÉVTELEN

2023

100

25.

236/ 10/ /

Árok

NÉVTELEN

331

100

26.

236/ 11/ /

Töltés

NÉVTELEN

476

100

27.

247/ 2/ /

Magánút

NÉVTELEN

741

33,3

28.

295/ / /

Közpark

NÉVTELEN

606

100

29.

297/ / /

Közút

NÉVTELEN

1140

100

30.

298/ / /

Közpark

KOSSUTH

719

100

31.

302/ 2/ /

Szennyvízátemelő telephely

NÉVTELEN

308

100

32.

308/ 2/ /

Közpark

KOSSUTH

4359

100

33.

308/ 3/ /

Közpark

KOSSUTH

3357

100

34.

308/ 4/ /

Járda

KOSSUTH

1434

100

35.

311/ / /

Közpark

KOSSUTH

410

100

36.

436/ 3/ /

Közpark

JÓKAI

5925

100

37.

436/ 4/ /

Szennyvízátemelő telephely

NÉVTELEN

105

100

38.

438/ / /

Közterület

JÓKAI

2878

100

39.

449/ / /

Közpark

JÓKAI

210

100

40.

454/ / /

Közterület

JÓKAI

5877

100

41.

464/ / /

Közterület

JÓKAI

2050

100

42.

477/ / /

Közterület

JÓKAI

1853

100

43.

482/ / /

Közterület

JÓKAI

6801

100

44.

483/ / /

Közút

NÉVTELEN

4287

100

45.

492/ 1/ /

Közút

NÉVTELEN

873

100

46.

495/ / /

Közút

NÉVTELEN

613

100

47.

512/ / /

Közút

NÉVTELEN

2712

100

48.

02/ / /

Töltés

NINCS

65436

100

49.

06/ / /

árok

NINCS

1588

100

50.

013/ 1/ /

Közút

NINCS

421

100

51.

019/ / /

Közút

NINCS

444

100

52.

021/ 2/ /

Közút

NÉVTELEN

915

100

53.

025/ / /

Közút

NINCS

581

100

54.

027/ / /

Közút

NINCS

1764

100

55.

033/ 5/ /

Közút

NÉVTELEN

632

100

56.

038/ / /

Temető

NINCS

2646

100

57.

042/ / /

árok

NINCS

6254

100

58.

045/ 12/ /

Közút

NÉVTELEN

2010

100

59.

046/ / /

Közút

NINCS

3020

100

60.

049/ 1/ /

Vízmű

NÉVTELEN

1033

0,5

61.

050/ / /

árok

NINCS

4350

100

62.

063/ / /

Közút

NINCS

32156

100

63.

066/ 2/ /

Vízmű területe

NÉVTELEN

393

100

64.

073/ / /

árok

NINCS

1069

100

65.

074/ 3/ /

Temető

NINCS

2722

100

66.

076/ / /

Közút

NINCS

14097

100

67.

078/ 1/ /

árok

NINCS

4641

100

68.

078/ 2/ /

Közút

NINCS

472

100

69.

084/ / /

Közút

NINCS

26383

100

70.

085/ 10/ /

Közút

NÉVTELEN

3810

100

71.

087/ / /

Közút

NINCS

16279

100

72.

095/ / /

árok

NINCS

6239

100

73.

0119/ / /

Közút

NINCS

31152

100

74.

0124/ / /

Közút

NINCS

3167

100

75.

0130/ / /

árok

NINCS

1359

100

76.

0133/ 3/ /

Közút

NINCS

1886

100

77.

0138/ / /

árok

NINCS

906

100

78.

0140/ / /

Közút

NINCS

2982

100

79.

0174/ 11/

Közút

NINCS

928

100

80.

0175/ / /

árok

NINCS

1006

100

81.

0177/ 1/ /

Közút

NINCS

2510

100

82.

0177/ 3/ /

Közút

NINCS

594

100

83.

0183/ 3/ /

Közút

NINCS

1929

100

84.

0189/ 35/ /

Közút

NÉVTELEN

589

100

85.

0189/37/

árok

NINCS

171

100

85.

0190/ 1/ /

árok

NINCS

383

100

86.

0196/ 2/ /

árok

NINCS

1217

100

87.

0200/ / /

árok

NINCS

92

100

88.

0202/ / /

Töltés

NINCS

4846

100

89.

0204/ 2/ /

Töltés

NINCS

373

100

90.

0206/ / /

Közút

NINCS

882

100

91.

0211/ / /

árok

NINCS

724

100

92.

0212/ 27/ /

Közút

NINCS

5706

100

93.

0217/ 1/ /

Közút

NINCS

2440

100

94.

0218/ / /

árok

NINCS

2485

100

95.

0226/ 16/

Közút

NÉVTELEN

1642

100

96.

0229/ 7/ /

Közút

NÉVTELEN

778

100

97.

0236/ / /

Temető

NINCS

1544

100

98.

0237/ / /

Közút és árok

NINCS

15301

100

99.

0250/ / /

Közút

NINCS

6152

100

100.

0257/ 5/ /

árok

NINCS

2100

100

101.

0259/ / /

Közút

NINCS

3214

100

102.

0263/ 13/ /

Közút

NÉVTELEN

1700

100

103.

0264/ / /

árok

NINCS

2991

100

104.

0288/ / /

árok

NINCS

1336

100

105.

0291/ / /

árok

NINCS

3293

100

106.

0293/ / /

Temető

NINCS

1841

100

107.

0303/ / /

árok

NINCS

12659

100

108.

0341/ / /

Közút

NINCS

15843

100

109.

0192/4

árok

NINCS

1037

100”

2. melléklet

2. melléklet
Korlátozottan forgalomképes vagyon

A

B

C

D

E

Helyrajzi szám

Megnevezés

Utca, házszám

Terület (m2)

Tulajdoni hányad%

1

1/ / /

Községháza

KOSSUTH 30.

2378

68

2

28/ 4/ /

Kápolna

PETŐFI

21

100

3

231/ / /

óvoda

PETŐFI 11

9421

100

4

239/ 1/ /

Tűzoltóság

KOSSUTH 93

3561

100

5

253/ 1/ /

általános iskola

KOSSUTH 75

13077

46

6

253/ 3/ /

Orvosi rendelő

KOSSUTH 73

4273

64

7

402/ / /

Kultúrház

JÓKAI

1436

100

8

453/ / /

Tűzoltóság

JÓKAI

59

100

9

/ / /

Szennyvízcsatorna

NÉVTELEN

100

10

247/ 1/A/ 3

Lakóház, udvar - társasház

KOSSUTH 79/B

4623

30

11

247/ 5/ /

Beépítetlen terület

NÉVTELEN

509

30

12

0191/ 3/ /

Gyep

NÉVTELEN

1194

100”

3. melléklet

3. melléklet
Forgalomképes (üzleti) vagyon

A

B

C

D

E

Sorszám

Helyrajzi szám

Megnevezés

Utca, házszám

Terület (m2)

Tulajdoni hányad%

1.

27/ 2/ /

Beépítetlen terület

KOSSUTH

2455

100

2.

102/ / /

Beépítetlen terület

József Attila utca

50

100

3.

239/ 2/ /

Beépítetlen terület

KOSSUTH

884

100

4.

253/ 4/ /

Beépítetlen terület

KOSSUTH

4386

100

5.

253/ 5/ /

Beépítetlen terület

KOSSUTH

299

100

6.

302/ 1/ /

Mocsár

KOSSUTH

11026

100

7.

309/ / /

Mocsár

KOSSUTH

4058

100

8.

403/ / /

Beépítetlen terület

JÓKAI

220

100

9.

408/ / /

Beépítetlen terület

JÓKAI

4257

12,5

10.

416/ / /

Beépítetlen terület

JÓKAI

2238

100

11.

436/ 1/ /

Beépítetlen terület

NINCS

301

100

12.

074/ 7/ /

Szántó

NINCS

5257

100

13.

079/ 1/ /

Szántó

NINCS

37352

100

14.

079/ 8/ /

Szántó

NINCS

2325

100

15.

0105/ / /

Gyep (rét)

NINCS

2360

100

16.

0131/ 9/ /

Szántó

NINCS

5615

100

17.

0244/ 11/ /

Vízállás

NINCS

3363

100

18.

0244/ 14/ /

Szántó

NÉVTELEN

144

100”