Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti ellátásokról szóló 11/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti ellátásokról szóló 11/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (2) bekezdésben, 29. § (1)-(2) bekezdésben, 131. § (1) bekezdésben, 148.§ (5) bekezdésben, 151. § (2f) bekezdésben és a 151. § (4a) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. § A gyermekjóléti ellátásokról szóló 11/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Intézményi térítési díjak

Óvodás étkezők

Intézményi térítési díj
Ft/adag

Tízórai

156

Ebéd

320

Uzsonna

156

Összesen

631

Iskolai étkezők

Intézményi térítési díj
Ft/adag

Tízórai

185

Ebéd (napi 1 x étkező)

389

Uzsonna

185

Összesen

758

Az árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.