Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 19/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 15

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.15.
az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 19/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022. (…) önkormányzati rendelete
az az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló
Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021 novemberében fogadta el az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 19/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendeletét. Elvégeztük az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felülvizsgálatát, és megállapítottuk, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Sorkifalud 242. hrsz-ú, Sorkifalud, Kossuth L. utca 87. szám alatt található ingatlant az önkormányzat vagyonából szükséges kivezetni, tekintettel arra, hogy a közelmúltban értékesítésre került. A Képviselő-testület korábbi döntése értelmében az MNV Zrt. 2022. február 17. napján kelt birtokbaadási jegyzőkönyvben 2022. január 1. napjától a Sorkifalud 0192/4 hrsz-ú ingatlant ingyenesen az önkormányzat tulajdonába adta. Időközben a képviselő-testület döntése értelmében értékesítette a Sorkifalud Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, Sorkifalud 312. hrsz-ú, 9774 Sorkifalud, Kossuth L. u. 6. sz. alatti, 498 m2 nagyságú, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlant, így annak törlése is szükséges a rendelet 3. mellékletéből.
Ennek megfelelően az önkormányzati rendelet 1., 2. és 3. mellékletét módosítani szükséges. A vagyonrendelet módosítását a fentieknek megfelelően az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.
Sorkifalud, 2022. szeptember 6.

Erős Zoltán
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.