Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

a temetőkről és a temetkezésről

Hatályos: 2022. 11. 11

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.11.11.
a temetőkről és a temetkezésről
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022. (…) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezésről szóló
Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014 szeptemberében fogadta el a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2014. (IX. 24.) önkormányzati rendeletét. Az önkormányzati rendelet 1. melléklete szabályozza a sírhely megváltási díjakat, amelyek az alábbiak
Egyes sírhely (25 év): 100,- Ft
Kettes sírhely (25 év): 200,- Ft
Gyermek sírhely (25 év): 0,- Ft
(100 cm koporsó méretig)
Urnasírhely (25 év): 100,- Ft
Sírbolt (kripta) (60 év): 1.000,- Ft
Sírbolt esetében, ha a lejárati idő a rátemetés időpontját 25 évvel meghaladja, akkor újraváltási díjat nem kell fizetni. Fentiekben közölt árak az ÁFA-t tartalmazzák!
Ahogy az előző években, úgy az idei évben sem javaslom a sírhely-megváltási díjak megemelését, a lakosság anyagi megterhelését.
Elvégeztük a rendelet jogszabályoknak való megfelelőségi felülvizsgálatát is, amelynek során megállapításra került, hogy az önkormányzati rendelet jelentős mértékű jogszabályszerkesztési módosítása szükséges, ezért új önkormányzati rendelet megalkotását javaslom. Az önkormányzati rendelettervezet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben előírt részletes szabályozási tárgyköröket nem teljes mértékben tartalmazza, mint például tárgyi és infrastrukturális feltételek biztosítása. Szükséges továbbá annak szabályozása, hogy a törvény 40. § (2) bekezdés b) – d) pontjai szerinti szolgáltatások után az Önkormányzat díjat nem állapít meg. Ahogy a korábbiakban javasoltam a sírhely-megváltási díjak az önkormányzati rendelet 1. mellékletében nem kerültek megemelésre, így a díjak tekintetében a rendelettervezet melléklete nem változott a jelenlegi hatályos önkormányzati rendelet mellékletéhez képest.
Sorkifalud, 2022. november 2.


Erős Zoltán
polgármester sk.


Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.