Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 11/2014. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 17

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.17.
a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 11/2014. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2023. (…..) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló
Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014 augusztusában alkotta meg a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 11/2014. (VIII. 27.) önkormányzati rendeletét. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) szereplő rendelkezések megismétlése miatt szükséges a hivatkozott önkormányzati rendeletben a 2. § a) – c) pontjainak, a 3. § (4) bekezdésének, a 4. § (3) bekezdésének hatályon kívül helyezése. Magasabb szintű jogszabállyal ellentétes szabályozás, az Mötv. 14/A. § (1) bekezdésébe történő ütközés miatt szükséges 3. § (1) bekezdés hatályon kívül helyezése. Elavult szabályozás miatt hatályon kívül kell helyezni továbbá a rendelet 9. § (5) bekezdését jogszabályi hivatkozás miatt. Szükségtelen szabályozás miatt az önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdését kell hatályon kívül helyezni.
Az önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdését szintén hatályon kívül kell helyezni, miután a házszám megállapítása az Mötv. 143. § (3) bekezdése szerint a képviselő-testület hatásköre, amelynek átruházásáról dönthet a képviselő-testület azzal, hogy ez esetben az átruházott hatáskörét az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében szükséges szabályozni.
Módosítani szükséges továbbá az önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdését szükségtelen rendelkezés miatt, illetve a rendelet bevezető részét a felhatalmazó rendelkezések és feladatkörök módosulása miatt.
A fentieket figyelembe véve a hatályban lévő 11/2014. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosítására teszek javaslatot.
Sorkifalud, 2023. május 2.

Erős Zoltán
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.