Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 04- 2022. 12. 04

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.12.04.

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez7

2. melléklet a 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez8

3. melléklet a 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez9

4. melléklet a 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez10

5. melléklet a 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez11

6. melléklet a 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez12

7. melléklet a 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez13

8. melléklet a 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez14

9. melléklet a 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez15

10. melléklet a 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez16

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. december 5. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 8. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 9. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 10. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.