Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 03- 2022. 12. 04

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.03.

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetése

a) költségvetési működési bevételeit 36.365.498 Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait 58.637.229 Ft-ban,

c) működési egyenlegét -22.271.731 Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit 64.834.376 Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait 141.918.251 Ft-ban,

f) felhalmozási egyenlegét -77.083.875 Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit 100.344.697 Ft-ban,

h) finanszírozási kiadásait 989.091 Ft-ban,

i) költségvetési bevételeit 201.544.571 Ft-ban,

j) költségvetési kiadásait 201.544.571 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát 22.271.731 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével fedez.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 77.083.875 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.”

2. § Az Ör. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A működési bevételek összegét 36.365.498 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 64.834.376 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 100.344.697 Ft-ban állapítja meg.”

3. § Az Ör. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2022. évi 58.637.229 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) személyi juttatások 13.713.186 Ft

b) munkáltatót terhelő járulékok 1.917.740 Ft

c) dologi kiadások 39.864.541 Ft

d) ellátottak juttatásai 1.832.000 Ft

e) egyéb működési kiadások 743.044 Ft

f) tartalékok 566.718 Ft.”

4. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2022. évi 141.918.251 Ft felhalmozási költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) beruházások előirányzata 69.054.205 Ft,

b) felújítások előirányzata 72.861.908 Ft.

c) egyéb felhalmozási kiadások 2.138 Ft.”

5. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet a 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

3. melléklet a 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

4. melléklet a 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

5. melléklet a 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

6. melléklet a 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet

7. melléklet a 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet

10. melléklet a 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet