Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 16- 2023. 02. 16

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.02.16.

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetése

a) költségvetési működési bevételeit 37.102.109 Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait 59.373.840 Ft-ban,

c) működési egyenlegét -22.271.731 Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit 64.834.376 Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait 141.918.251 Ft-ban,

f) felhalmozási egyenlegét -77.083.875 Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit 100.344.697 Ft-ban,

h) finanszírozási kiadásait 989.091 Ft-ban,

i) költségvetési bevételeit 202.281.182 Ft-ban,

j) költségvetési kiadásait 202.281.182 Ft-ban

állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A működési bevételek összegét 37.102.109 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 64.834.376 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 100.344.697 Ft-ban állapítja meg.”

3. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2022. évi 59.373.840 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) személyi juttatások 13.937.186 Ft

b) munkáltatót terhelő járulékok 1.933.859 Ft

c) dologi kiadások 39.614.541 Ft

d) ellátottak juttatásai 2.082.000 Ft

e) egyéb működési kiadások 743.044 Ft

f) tartalékok 1.063.210 Ft.”

4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet

8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet

9. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet