Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 12/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 02- 2023. 07. 02

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 12/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.07.02.

Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában és 35. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. § (4) és (5) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. §2

2. §3

3. §4

4. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. július 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.