Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

a hulladékgazdálkodási, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 12/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.07.01.
a hulladékgazdálkodási, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 12/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2023. július 1-jétől hatályos módosítása alapjaiban érinti az önkormányzatok hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatait. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet 2023. július 1-től az állam saját hatáskörben látja el az újonnan kialakított koncessziós rendszer bevezetésével. A feladatellátás a jövőben gazdálkodó szervezetek bevonásával, koncessziós szerződés útján fog megvalósulni, így a koncesszió tárgya, vagyis a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása az állam közfeladatai közé fog tartozni. Az alapjaiban teljesen új rend szerint működő hulladékgazdálkodás miatt a helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályok is alapvetően megváltoznak 2023. július 1-től. A Ht. 35. § (1) bekezdésében a helyi önkormányzatok által szabályozandó feladatok közül az Önkormányzat által kötelezően szabályozandó az elhagyott hulladékkal kapcsolatos rendelkezés marad hatályban: „A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg: h) az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések körét.” Módosul a Ht. 88. § (4) bekezdése is, amikor az Önkormányzat által kötelezően szabályozandó felhatalmazó rendelkezések közül csak az alábbi rendelkezés marad hatályban: „(4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben állapítsa meg: c) a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokat;” Ezzel párhuzamosan a fenti időponttól megszűnik a települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésével kapcsolatos feladata, a Ht. szerinti hulladékgazdálkodási közfeladat az állam kizárólagos gazdasági tevékenysége lesz. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 5. pontja alapján a települési önkormányzatok feladata marad a köztisztasági feladatok ellátása, ugyanakkor az eddigi 19. pont, amely a hulladékgazdálkodást a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatként szabályozta, 2023. július 1. napjától hatályát veszti.
Részletes indokolás
A 2–4. §-hoz
Az 1. § az Ör. bevezető rendelkezését módosítja annak újraszabályozásával.
A 2. § az illegálisan elhagyott hulladék felszámolása érdekében a megteendő intézkedések körét tartalmazza.
A 3. § a Ht. módosításából következően az önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.
A 4. § hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.