Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 02- 2022. 12. 02

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosításáról1

2022.12.02.

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. december 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.