Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 01- 2022. 12. 01

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.12.01.

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Hatályát veszti Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 4. sora.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.