Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 01- 2022. 06. 01

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.06.01.

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetése

a) költségvetési működési bevételeit 27.857.166 Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait 43.227.128 Ft-ban,

c) működési egyenlegét -15.369.962 Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit 0 Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait 109.293.939 Ft-ban,

f) felhalmozási egyenlegét -109.293.939 Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit 125.491.369 Ft-ban,

h) finanszírozási kiadásait 827.468 Ft-ban,

i) költségvetési bevételeit 153.348.535 Ft-ban,

j) költségvetési kiadásai 153.348.535 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát, 15.369.962,- Ft-ban állapítja meg, melyet a maradvány igénybevételével finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 109.293.939,- Ft-ban állapítja meg, melyet a maradvány igénybevételével finanszíroz.”

2. § Az Ör. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület a működési bevételek összegét 27.857.166 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 125.491.369 Ft-ban állapítja meg.”

3. § Az Ör. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2022. évi 43.227.128 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból

a) személyi juttatások 11.998.287 Ft

b) munkáltatót terhelő járulékok 1.766.001 Ft

c) dologi kiadások 12.988.532 Ft

d) ellátottak juttatásai 1.710.000 Ft

e) egyéb működési kiadások 376.250 Ft

f) tartalékok 14.388.058 Ft

A képviselő-testület az egyéb működési kiadások között nyilvántartott tartalék összegét 14.388.058 Ft-ban állapítja meg.”

4. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2022. évi 109.293.939 Ft felhalmozási költségvetési kiadási előirányzataiból

a) beruházások előirányzata 79.128.139 Ft,

b) felújítások előirányzata 30.165.800 Ft.”

5. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ör. a 10. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

11. melléklet

10. melléklet

16. melléklet