Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 01- 2022. 12. 01

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.01.

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetése

a) költségvetési működési bevételeit 30.549.538 Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait 58.146.236 Ft-ban,

c) működési egyenlegét -27.596.698 Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit 5.000.000 Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait 102.067.203 Ft-ban,

f) felhalmozási egyenlegét -97.067.203 Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit 125.491.369 Ft-ban,

h) finanszírozási kiadásait 827.468 Ft-ban,

i) költségvetési bevételeit 161.040.907 Ft-ban,

j) költségvetési kiadásait 161.040.907 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) szerinti működési egyenlegét, hiányát 27.596.698 Ft-ban állapítja meg, melyet a maradvány igénybevételével finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 97.067.203 Ft-ban állapítja meg, melyet a maradvány igénybevételével finanszíroz.”

2. § Az Ör. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület a működési bevételek összegét 30.549.538 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 5.000.000 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 125.491.369 Ft-ban állapítja meg.”

3. § Az Ör. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2022. évi 58.146.236 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból

a) személyi juttatások 14.044.919 Ft

b) munkáltatót terhelő járulékok 1.995.289 Ft

c) dologi kiadások 39.496.744 Ft

d) ellátottak juttatásai 1.710.000 Ft

e) egyéb működési kiadások 376.250 Ft

f) tartalékok 523.034 Ft

A képviselő-testület az egyéb működési kiadások között nyilvántartott tartalék összegét 523.034 Ft-ban állapítja meg”

4. § Az Ör. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2022. évi 102.067.203 Ft felhalmozási költségvetési kiadási előirányzataiból

a) beruházások előirányzata 66.900.893 Ft,

b) felújítások előirányzata 35.165.800 Ft,

c) egyéb felhalmozási kiadások 510 Ft.”

5. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet a 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

3. melléklet a 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

4. melléklet a 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

5. melléklet a 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

6. melléklet a 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet

8. melléklet a 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet

9. melléklet a 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet