Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 02

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.02.

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. §3

4. §4

5. §5

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez6

2. melléklet a 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez7

3. melléklet a 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez8

4. melléklet a 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez9

5. melléklet a 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez10

6. melléklet a 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez11

7. melléklet a 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez12

8. melléklet a 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez13

9. melléklet a 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez14

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 8. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 9. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.