Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 16- 2023. 02. 16

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.02.16.

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetése

a) költségvetési működési bevételeit 30.875.866 Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait 58.472.564 Ft-ban,

c) működési egyenlegét -27.596.698 Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit 5.000.000 Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait 102.067.203 Ft-ban,

f) felhalmozási egyenlegét -97.067.203 Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit 125.491.369 Ft-ban,

h) finanszírozási kiadásait 827.468 Ft-ban,

i) költségvetési bevételeit 161.367.235 Ft-ban,

j) költségvetési kiadásai 161.367.235 Ft-ban,

állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület a működési bevételek összegét 30.875.866 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 5.000.000 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét

125.491.369 Ft-ban állapítja meg.”

3. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2022. évi 58.472.564 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból

a) személyi juttatások 14.312.792 Ft

b) munkáltatót terhelő járulékok 2.313.879 Ft

c) dologi kiadások 39.070.027 Ft

d) ellátottak juttatásai 1.710.000 Ft

e) egyéb működési kiadások 493.092 Ft

f) tartalékok 572.774 Ft.

A képviselő-testület az egyéb működési kiadások között nyilvántartott tartalék összegét 572.774 Ft-ban állapítja meg.”

4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet

7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet

8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet