Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezésének és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 9/2014. (VII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 17- 2023. 02. 17

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezésének és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 9/2014. (VII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.02.17.

Porpác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. február 18. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.