Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 01

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.12.01.
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Általános indokolás
Az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza az önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolását. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról rendelkező 3. §-a 2020. január 1-jétől hatályát vesztette, emiatt a 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkció az önkormányzat alaptevékenységei között nem szerepelhet, ezért szükséges az SZMSZ ezen mellékletének módosítása.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
Az 1. § a hatályát vesztő rendelkezést tartalmazza.
Az 2. § a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
Hatásvizsgálat
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:
A módosító rendeletnek az eredeti szabályozáshoz képest jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincs.
Környezeti és egészségi következmények:
Nem releváns.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A módosító rendelet az eredeti szabályozáshoz képest nem jelent adminisztrációs többlet-terhet.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:
Az elmúlt időszakban bekövetkezett változás szükségessé tette az SZMSZ módosítását.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A módosító rendelet az eredeti szabályozáshoz képest többletterhet nem jelent, a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.