Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 30- 2022. 12. 01

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.11.30.

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetése

a) költségvetési működési bevételeit 63.088.940 Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait 93.637.642 Ft-ban,

c) működési egyenlegét – 30.548.702 Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit 44.426.111 Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait 102.970.547 Ft-ban,

f) felhalmozási egyenlegét -58.544.436Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit 90.559.303 Ft-ban,

h) finanszírozási kiadásait 1.466.165 Ft-ban,

i) finanszírozási egyenlegét 89.093.138 Ft-ban,

j) költségvetési bevételeit 198.074.354Ft-ban,

k) költségvetési kiadásait 198.074.354 Ft-ban

állapítja meg.”

2. § Az Ör. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A működési bevételek összegét 63.088.940 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 44.426.111 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 90.559.303 Ft-ban állapítja meg.”

3. § Az Ör. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2022. évi 93.637.642 Ft működési költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások 32.798.450 Ft

b) munkáltatót terhelő járulékok 4.498.193 Ft

c) dologi kiadások 51.349.304 Ft

d) ellátottak juttatásai 2.410.000 Ft

e) egyéb működési kiadások 2.154.600 Ft

f) tartalékok 427.095 Ft.”

4. § Az Ör. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 102.970.547 Ft, ebből:

a) beruházások előirányzata: 54.513.798 Ft,

b) felújítások előirányzata: 46.496.680 Ft,

c) egyéb felhalmozási kiadások: 1.960.069 Ft.”

5. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet a 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

3. melléklet a 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

4. melléklet a 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

5. melléklet a 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

6. melléklet a 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet

7. melléklet a 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet