Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 01- 2022. 06. 02

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.06.01.

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetése

a) költségvetési működési bevételeit 62.351.526 Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait 92.900.598 Ft-ban,

c) működési egyenlegét – 30.549.072 Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit 44.426.111 Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait 102.970.177 Ft-ban,

f) felhalmozási egyenlegét -58.544.066 Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit 90.559.303 Ft-ban,

h) finanszírozási kiadásait 1.466.165 Ft-ban,

i) finanszírozási egyenlegét 89.093.138 Ft-ban,

j) költségvetési bevételeit 197.336.940 Ft-ban,

k) költségvetési kiadásait 197.336.940 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát - 30.549.072 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradványa igénybevételével finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát - 58.544.066 Ft-ban állapítja meg, az előző évben képződött költségvetési maradványa igénybevételével finanszíroz.”

2. § Az Ör. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A működési bevételek összegét 62.351.526 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 44.426.111 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 90.559.303 Ft-ban állapítja meg.”

3. § Az Ör. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2022. évi 92.900.598 Ft működési költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások 32.648.450 Ft

b) munkáltatót terhelő járulékok 4.498.193 Ft

c) dologi kiadások 38.388.104 Ft

d) ellátottak juttatásai 2.410.000 Ft

e) egyéb működési kiadások 2.154.600 Ft

f) tartalékok 12.801.251 Ft.”

4. § Az Ör. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2022. évi 102.970.177 Ft felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) beruházások előirányzata: 54.513.798 Ft,

b) felújítások előirányzata: 46.497.416 Ft,

c) egyéb felhalmozási kiadások: 1.958.963 Ft.”

5. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

11. melléklet

16. melléklet