Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 28- 2022. 09. 29

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.09.28.

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetése

a) költségvetési működési bevételeit 62.418.380 Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait 92.967.452 Ft-ban,

c) működési egyenlegét – 30.549.072 Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit 44.426.111 Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait 102.970.177 Ft-ban,

f) felhalmozási egyenlegét -58.544.066 Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit 90.559.303 Ft-ban,

h) finanszírozási kiadásait 1.466.165 Ft-ban,

i) finanszírozási egyenlegét 89.093.138 Ft-ban,

j) költségvetési bevételeit 197.403.794 Ft-ban,

k) költségvetési kiadásait 197.403.794 Ft-ban

állapítja meg.”

2. § Az Ör. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A működési bevételek összegét 62.418.380 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 44.426.111 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 90.559.303 Ft-ban állapítja meg.”

3. § Az Ör. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2022. évi 92.967.452 Ft működési költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások 32.798.450 Ft

b) munkáltatót terhelő járulékok 4.498.193 Ft

c) dologi kiadások 38.438.104 Ft

d) ellátottak juttatásai 2.410.000 Ft

e) egyéb működési kiadások 2.154.600 Ft f) tartalékok 12.668.105 Ft.”

4. § Az Ör. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 102.970.177 Ft, ebből:

a) beruházások előirányzata: 54.513.798 Ft,

b) felújítások előirányzata: 46.496.680 Ft,

c) egyéb felhalmozási kiadások: 1.959.699 Ft.”

5. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

6. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

16. melléklet

10. melléklet

17. melléklet

11. melléklet

1. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő 16a. ponttal egészül ki:

„16a. 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás”