Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2022. (II.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2022. 12. 03- 2022. 12. 02

Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2022. (II.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

2022.12.03.

Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §1

2. §2

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–3. melléklet 2022. december 2-án lép hatályba.

1. melléklet a 6/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez3

2. melléklet a 6/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez4

3. melléklet a 6/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez5

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.