Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2022. (II.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2022. 12. 02

Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.12.02.
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2022. (II.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. §-ának (5) bekezdése szerint a képviselő-testület - az első negyedév kivételével- negyedévenként a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.