Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 04- 2022. 12. 04

Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.12.04.

Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 18/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez3

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. december 5. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.