Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 03

Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.12.03.
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az Önkormányzat SZMSZ-e - mint költségvetési szervnek nem minősülő törzskönyvi jogi személy létesítő okirata - az államháztartási jogszabályi előírásoknak megfelelően tartalmazza a közfeladatát, alaptevékenységeit a kormányzati funkciók rendje szerint. A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet szerinti besorolást az SZMSZ 2. melléklete rögzíti. A mellékletben szereplő táblázat módosítása szükséges a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti költségvetési támogatás elszámolásához. A 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés kormányzati funkcióval történő kiegészítéssel egyidejűleg törlésre kerülnek a 041231, 041232 és 052020 funkciószámú kormányzati funkciók.