Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 9/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 02- 2023. 01. 02

Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 9/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.01.02.

Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 90. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.