Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 9/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 04- 2023. 03. 04

Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 9/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.04.

Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátásokról szóló 9/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet

a) 5. § (1) bekezdés záró szövegrészében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

b) 8. § (2) bekezdésében az „az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

c) 10. § (2) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrészek helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

d) 10. § (3) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrészek helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg

lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.