Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről szóló 12/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 04- 2023. 03. 04

Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről szóló 12/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.04.

Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi közművelődésről szóló 12/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatását)

„a) a 2. § szerinti közművelődési alapszolgáltatás megszervezésével,”

(biztosítja.)

2. § A helyi közművelődésről szóló 12/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása közművelődési alapszolgáltatást szervezi meg.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatás keretében

a) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét a 3. § (2) bekezdésben meghatározott közösségi színtérben biztosítja,

b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,

c) évente egy alkalommal fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.