Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről szóló 12/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 05- 2023. 03. 05

Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről szóló 12/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.03.05.

Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. március 6. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.