Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatásról szóló 15/2014. (XII. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.01.
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatásról szóló 15/2014. (XII. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A rendelettel az önkormányzat a Közszolgáltató költségnövekményre alapozott díjemelési javaslatát érvényesíti a nem természetes személy ingatlanhasználó igénybevevők esetében. A megállapított közszolgáltatási díj a rendelet 2. § d) pontjának megfelelően az ÁFA összegét nem tartalmazza. A rendelet hatályba lépésének időpontja a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-ára tekintettel került megállapításra.