Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális ellátásokról szóló 9/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.01.
a szociális ellátásokról szóló 9/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A képviselő-testület 46/2022. (IX. 5.) és 60/2022. (XI. 24.) Kt. határozatai alapján az Önkormányzat ellátási szerződést kötött a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezettel a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, mint személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás biztosításáról, 2023. január 1-i kezdettel. A tervezet a szociális ellátásokról szóló 9/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításával rögzíti az új ellátási formát a személyes gondoskodás ellátási formái között.