Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

a köztisztviselők bankszámla-hozzájárulásáról és munkaszüneti napjáról szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 24

Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.24.
a köztisztviselők bankszámla-hozzájárulásáról és munkaszüneti napjáról szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 226. § (7) bekezdése szerint a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselő részére a 143. § (2) bekezdése szerinti bankszámla-hozzájárulás a helyi önkormányzat képviselő-testületének rendeletében meghatározott módon és mértékben nyújtható. A Kttv. 143. §-a alapján a kormánytisztviselőt (ideértve a köztisztviselőt is) az e törvény 131-142. §-a alapján megillető illetmény kifizetése a kormánytisztviselő által választott fizetési számlára történő átutalással, fizetési számla hiányában pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján történik. A fizetési számlához kapcsolódóan a kormánytisztviselő részére legfeljebb havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható. A tervezet fenntartja a korábbi évek gyakorlatát, és a Kvtv.-re hivatkozással állapítja meg a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselő részére biztosított bankszámla-hozzájárulás mértékét.