Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők bankszámla-hozzájárulásáról és munkaszüneti napjáról

Hatályos: 2023. 02. 24

Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők bankszámla-hozzájárulásáról és munkaszüneti napjáról

2023.02.24.

Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 3. § vonatkozásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. §1 A köztisztviselő 2023. évben a közszolgálati jogviszonya fennállása alatt a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulásra jogosult.

3. § A köztisztviselő számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap.

4. §2

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §3 A köztisztviselők bankszámla-hozzájárulásáról és munkaszüneti napjáról szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelettel módosított 2. §-t 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

1

A 2. § a Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 6. §-t a Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.