Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők bankszámla-hozzájárulásáról és munkaszüneti napjáról szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 24- 2023. 02. 25

Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők bankszámla-hozzájárulásáról és munkaszüneti napjáról szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.24.

Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A köztisztviselők bankszámla-hozzájárulásáról és munkaszüneti napjáról szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A köztisztviselő 2023. évben a közszolgálati jogviszonya fennállása alatt a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulásra jogosult.”

2. § A köztisztviselők bankszámla-hozzájárulásáról és munkaszüneti napjáról szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet a következő 6. §-sal egészül ki:

„6. § A köztisztviselők bankszámla-hozzájárulásáról és munkaszüneti napjáról szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelettel módosított 2. §-t 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.