Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális ellátásokról szóló 9/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 04

Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.03.04.
a szociális ellátásokról szóló 9/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek a Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi L. törvénnyel 2023. január 1-i hatállyal hatályba lépő rendelkezései alapján a szociális ágazatban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege helyett a szociális vetítési alap vált mérvadóvá. Az indokolás szerint a változtatás oka, hogy az öregségi nyugdíjminimum elsősorban a nyugdíjszakágazat mutatószáma, ezért a társadalombiztosítási nyugdíjakhoz nem kapcsolódó (szociális) ellátások, jövedelemhatárok és egyéb összeghatárok esetében ahelyett a szociális vetítési alap került bevezetésre. Az új viszonyítási alap elviekben alkalmas lesz arra, hogy a szociális szakterület sajátosságait figyelembe vevő szabályozás alakuljon ki. Lényeges szempont, hogy az új kategória alkalmazásával a két alapmutató összege egymástól függetlenül változtatható meg, és a módosításnak csak az adott terület vonatkozásában lesz hatása.
A Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. §-a alapján 2023. évben a szociális vetítési alap összege havonta 28 500 forint. (Összege jelenleg megegyezik az öregségi nyugdíjminimum összegével.)