Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása

a helyi közművelődésről szóló 12/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 04

Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.03.04.
a helyi közművelődésről szóló 12/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (4) bekezdésére figyelemmel csak a kötelező alapszolgáltatást biztosítja, a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosításának megszervezését nem vállalja.