Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2017. (IX.12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 13- 2017. 09. 13

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2017. (IX. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló

1/2017. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról


Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:


1. §    Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetés

  1. költségvetési bevételei előirányzatát 74.391 ezer Ft-ban,
  2. költségvetési kiadásai előirányzatát 74.391 ezer Ft-ban,
  3. a költségvetési hiányát 0 ezer Ft-ban,
  4. a költségvetési többletét 0 ezer Ft-ban,
  5. a bevételek és kiadások főösszegét 74.391 ezer Ft-ban

állapítja meg.”


2.§      A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


3. §     A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


4.§      A Kr. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


5. §     A Kr. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


6.§      A Kr. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.


7. §     A Kr. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.


8.§      A Kr. 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.


9. §     A Kr. 13. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.


10. §   A Kr. 19. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.


11.§    Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Mező Gáborné

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. szeptember 12. napján kihirdetésre került.                                                                                                 


                                                                                Dr. Varga Krisztina

                                                                                 jegyző